Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Svend Ulstein

Detaljer om forsker: Svend Ulstein

Portrett av Svend Ulstein

Svend Ulstein

MD PhD

Svend.Ulstein@ahus.no

CV

Svend er spesialist i Ortopedisk kirurgi ved Akershus Universitetssykehus, der han har en forskningsstilling med 50% forskning og 50% klinisk arbeid.

Svend holder på med doktorgraden som fokuserer på leddbruskskader i kombinasjon med fremre korsbåndskader med Dr. Jan Harald Røtterud og professor Asbjørn Årøen som veiledere, begge selv tidligere stidpendiater ved Senter for idrettsskadeforskning.

Svend har publisert 4 artikler innen dette temaet og disputerte i juni 2019.

Prosjekter

Publikasjoner