Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Den beste måten å tolke ekg hos idrettsutøvere'

Den beste måten å tolke ekg hos idrettsutøvere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Veileder(e): Kjetil Steine, Erik Ekker Solberg, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

I Norge hadde vi tidligere et fem dager kurs i EKG med avsluttende eksamen som ga legene rett til å bruke en egen tolketakst. Denne taksten er nå fjernet, og konsekvensen er sannsynligvis at leger som tar EKG ikke har formell kompetanse til å tolke EKG.

I Italia blir hjertescreening av idrettsutøvere utført på dedikerte hjertescreeningssentre av idrettsleger med fire års fulltidspraksis i idrettsmedisin (inkludert idrettskardioglogi). Disse legene har spilt en avgjørende rolle for å oppnå de nøyaktige resultatene av hjertescreening i Italia. I USA blir hjertescreening utført av forskjellige helsearbeidere uten spesiell trening.

Mål
Finne den mest effektive måten å tolke EKG av idrettsutøvere ved screening.

Metoder
45 fastleger og 45 kardiologer vil bli gitt anonyme demografiske data, positive funn fra spørreskjemaene, blodtrykksdata og EKG med datamaskintolkning av ti spillere. De vil bli bedt om å kategorisere EKG som 1) unormalt, 2) normalt eller 3) ”idrettshjerte”. Kardiologenes svar ved studiestart vil bli sammenlignet med fastlegenes svar etter intervensjon. Intervensjonen vil bestå i opplæring i de viktigste nye anbefalingene for tolking av EKG hos idrettsutøvere og utdeling av en lommeutgave med de viktigste punktene.

Etter en måned vil de bli bedt om å kategorisere ti nye EKG. De vil også bli bedt om å anbefale oppfølging hver gang, kategorisert som 1) kontroll av EKG, 2) vurdering hos kardiolog, 3) 24 timers EKG, 4) arbeids-EKG, 5) MR av hjertet, 6) blodtrykkskontroll, 7 ) kontakt fastlege eller 8) ingen oppfølging nødvendig. Resultatene vil bli sammenlignet med ekspertgruppens svar, og funn på ekko.

Forventninger og hypotese
Små tiltak er nødvendig for å redusere antall falske positive EKG funn til et akseptabelt minimum.
Kostnadseffektiv screening av idrettsutøvere i henhold til anbefalinger kan utføres av fastleger etter opplæring og ikke nødvendigvis bare av kardiologer.