Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skaderegistrering i kenyansk fotball'

Skaderegistrering i kenyansk fotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Marianne Lislevand
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Kathrin Steffen

Beskrivelse

Bakgrunn

Det er en økning i antall kvinnelige fotballspillere i Kenya, samtidig blir fotball også brukt som et redskap for utvikling av individ og samfunn. Skader som oppstår ved idrettsaktivitet blir ofte forsømt og det har ført til en tidlig karriere stopp for talentfulle spillere i flere utviklingsland.

I studier på kvinnefotball fra Europa og Nord-Amerika varierer insidensen fra 9-22 per 1000 kamp timer og 2-5 per 1000 trenings timer. Få studier har blitt gjort på kvinnefotball i Afrika.

 

Mål med dette prosjektet er å analysere insidens, omstendigheter og karakteristikker av skader i løpet av en to dagers fotball turnering i Kenya.

 

Metode

Spesielt opptrente kenyanske skadereportere registrerte på et standardisert skadeskjema. En skadereporter var til stede på hver av de fjorten banene som ble brukt. De ble støttet av fire fysioterapeuter og to leger. Skader ble definert som alle skader, smertefulle tilstander og fysiske ubehag som oppstod under kampen selv om spilleren kunne fortsette å spille.