Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Arni Arnason

Detaljer om forsker: Arni Arnason

Portrett av Arni Arnason

Arni Arnason

arnarna@hi.is

CV

Arni Arnason dr. scient og fysioterapeut var ansatt ved Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole som stipendiat i 100 % stilling i perioden 01.01.00 31.12.02 på prosjektet forebygging av skader i Islandsk fotball. Arni disputerte ved NIH i 2004. Han er nå ansatt ved Universitet Island, Fysioterapi fakultet.

Prosjekter

Publikasjoner