Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Rune B. Jakobsen

Detaljer om forsker: Rune B. Jakobsen

Portrett av Rune B. Jakobsen

Rune B. Jakobsen

MD PhD

r.b.jakobsen@medisin.uio.no

92 09 29 73

CV

Rune B. Jakobsen er lege ved Ortopedisk avdeling, Akershus universitetssykehus og førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom prosjekt knyttet til ACL registeret og bruskforskning. Han studerte i Oslo og gjennomførte under studiet forskerlinjen med prosjektene «Cartilage injuries - the use of stem cells and scaffolds in joint resurfacing» og prosjektet «Vitenskapelig metode i kliniske studier». Fra 2010 fortsatte han med bruskforskningen i et doktorgradsprosjekt i samarbeid mellom klinikere under ledelse av professor Lars Engebretsen og basalforskere under ledelse av seniorforsker Jan E. Brinchmann frem til forsvar av doktorgraden «Mesenchymal stem cells in cartilage repair - studies of chondrogenesis in vivo and in vitro» i 2014. Han deltar nå som prosjektmedarbeider i «Norwegian Cartilage Project» under ledelsen av professor Asbjørn Årøen. Han er hoved og biveileder for flere stipendiater (håndleddsbrudd og proksimale humerusfrakturer, bruskbiologien i skadde og friske knær og 3D-printing av frakturer). Rune Jakobsen underviser medisinstudenter i cellebiologi, ortopedi og kvalitetsforbedring og er tilsatt som førsteamanuensis i faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring. Han har ansvaret for undervisning og gjennomføring av StudentBEST, et tverrfaglig simuleringskurs i akuttmedisin med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid for siste års medisin-, sykepleie- og anestesisykepleiestudente. Fra 2020 leder han oppstarten av det KLINBEFORSK-finansierte: IMPROVE-ACL: «Improving the Treatment of Anterior Cruciate Ligament Tears in Norway with register-RCTs – who should have surgery and how should we do it?» som implementerer randomisert registerforskning i det norske korsbåndsregisteret.

Prosjekter

Publikasjoner