Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Tonje Reier-Nilsen

Detaljer om forsker: Tonje Reier-Nilsen

Portrett av Tonje Reier-Nilsen

Tonje Reier-Nilsen

MD PhD

CV

Tonje Reier-Nilsen (f. 1976) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom prosjektet «Bærbar spirometri i utredning av EIB hos idrettsutøvere», samt et underprosjekt i Stensruds oppfølging av luftveier hos idrettsutøvere».

Hun har en 40 % stilling som overlege ved Barneavdeling for Allergi og Lungesykdommer ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, hvor hun har fagansvar for astma og har vært lektor med hovedansvar for medisinstudentundervisning. Videre er hun ansatt i 40 % stilling på Olympiatoppen hvor hun har fagansvar for luftveisproblematikk og –utredning av toppidrettsutøvere. Hun er også ansatt 25 % som rådgivende lege i Gjensidige forsikring.

Tonje er barnelege, allergolog og idrettslege NIMF og er opptatt av folkeopplysning gjennom sitt 10 år lange engasjement i RadioNorge. Hun har en PhD i allergologi; Oral immunterapi ved alvorlig peanøttallergi. Tonje er også engasjert i forskningsgruppen ORAACLE på OUS hvor hun er medveileder for en PhD i allergologi og hovedveileder for en master i allergologi – og hun sitter i Forskningsrådets styre i Norges astma og allergiforbund (NAAF).

Prosjekter

Publikasjoner