Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Gilbert Motashe disputerte i mars 2018

Gilbert Motashe disputerte i mars 2018

Introduksjon

Fredag, 2. mars, forsvarte MD Buru Gilbert Moatshe ved Institutt for klinisk medisin og Senter for idrettsskadeforskning sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Knee Dislocations: Epidemiology, Biomechanics and Clinical Outcomes.

Nyheter hovedbilde

I sin avhandling har Gilbert Moatshe og medarbeidere undersøkt langtidsresultater etter kneluksasjoner og kirurgiske teknikker for å bedre resultater etter kirurgi.

Kneluksasjon defineres som en skade av fremre og bakre korsbånd i tillegg til sidebånd og er den alvorligste kneskaden. Kneluksasjoner fører til dårlig funksjon dersom de ikke behandles adekvat. Kirurgisk behandling er blitt standard behandling hos de fleste pasienter.

I Gilberts studier kunne knefunksjon betegnes som god hos pasienter med kneluksasjoner. Likevel hadde 42% av pasientene røntgenologisk tegn til artrose etter kirurgi for kneluksasjon. Meniskskader (38%) og bruskskader (28%) er ofte å se sammen med kneluksasjoner og kan forklare noen av funnene. Ved bruk av CT og dataprogram fant forskergruppen at plassering og retning av tunnelene under kirurgi er viktige for at graftene som skal erstatte de skadde strukturene, ikke blir skadet under kirurgien. I tillegg fant Gilber og teamet hans at rekkefølgen av stramningen av leddbåndene under kirurgien har betydning for knefunksjon etter kirurgi.

Budskapet fra studien er at kneleddsartrose forekommer hos 4 av 10 som behandles for kneluksasjoner etter 10 års oppfølging. Planlegging av tunnel plassering og retning, og rekkefølge av straming av leddbånd under kirurgi er viktige for utfall av kirurgi.

Professor Lars Engebretsen ved institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Senter for idrettsskadeforskning har vært hovedveileder for Gilbert.

Gilbert har i tillegg tilbrakt mye tid ved Steadman Clinic i Vail Colorado som Senter for idrettsskadeforskning har et mangeårig og verdigfult samarbeid med.

Prøveforelsening og disputas fant sted 2. mars 2018 i Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

  • 1. opponent: Professor Bruce Levy, Department of Orthopedics, Mayo Clinic, Rochester, USA
  • 2. opponent: Professor Jon Karlsson, Department of Orthopaedics, Sahlgrenska University Hospital, Mölndal, Sweden
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Chantal Tallaksen, Department of Neurology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo
  • Disputasleder: Professor Tore Kristian Kvien, Ortopedisk avdeling - Ullevål, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

GRATULERER