Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Ny prospektiv studie med daglige MR undersøkelser i løpet av første uke etter akutt hamstringsskade

Ny prospektiv studie med daglige MR undersøkelser i løpet av første uke etter akutt hamstringsskade

Introduksjon

En ny studie viste at MR kan utføres hver dag i løpet av den første uken etter en akutt hamstringsskade med tilsvarende funn. Studien ble utført ved Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital i Doha, Qatar, ledet av PhD-stipendiat ved Norges idrettshøgskole, Arnlaug Wangensteen.

Nyheter hovedbilde

Når bør MR utføres?

MR benyttes stadig oftere som et diagnostisk og prognostisk verktøy etter akutte hamstringsskader, men ennå vet vi for lite om bruken og nytteverdien av MR etter denne vanlige skadetypen.

For eksempel er det optimale tidspunktet for MR etter skade ikke dokumentert. Anbefalinger varierer med tidsrammer mellom 24-48 timer og 1-5 dager etter skade.

Formålet med denne kliniske studien var derfor å undersøke daglige endringer av karakteristiske MR-funn i løpet av den første uken etter akutt hamstringsskade.

Daglige MR undersøkelser

Mannlige idrettsutøvere med akutt hamstringsskade ble rekruttert mellom januar 2014 og desember 2015. Dersom første MR undersøkelse utført dagen etter skade viste positive tegn til skade, ble gjentatte MR undersøkelser utført daglig den påfølgende uken, dvs. utøverne kom inn til daglige MR undersøkelser 7 dager på rad etter skaden.

Ingen signifikante daglige endringer

Av 13 inkluderte, fullførte 12 utøvere studien. Det var ingen signifikante endringer fra dag til dag for noen av de undersøkte MR parameterne; lengde, dypde og bredde av henholdsvis ødemforandringer og fiber avrivning.  

Fiber avrivning (n=5) var påvisbar fra dag 1, med små og ubetydelige endringer fra dag til dag.

MR kan utføres på hvilken som helst dag i løpet av første uke etter skade

Til tross for et relativt lite utvalg, er dette den første kliniske studien som har undersøkt daglige MR forandringer første uken etter akutte muskelskader.

Basert på disse resultatene, foreslår forfatterne at MR kan utføres hvilken som helst dag gjennom hele første uke uten å gå på bekostning av diagnostisk nøyaktighet. Følgelig vil disse funnene gi medisinsk personell og utøvere mer fleksibilitet i timingen av MR, dersom dette er indikert.

Prosjektmedarbeidere har vært Roald Bahr, Robbart Van Linschoten, Emad Almusa, Rodney Whiteley, Erik Witvrouw and Johannes L. Tol. En stor takk rettes til de ansatte på Radiologisk avdeling på Aspetar for hjelp og assistanse med studien.

Les mer om studien i British Journal of Sports Medicine.