Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Stig Haugsbø Andersson disputerte 26. juni

Stig Haugsbø Andersson disputerte 26. juni

Introduksjon

Stig Haugsbø Andersson ved Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, forsvarte 26. juni sin avhandling for graden PhD (philosophiae doctor): "Forebygging av skulderproblemer i håndball".

Nyheter hovedbilde

Stig er utdannet fysioterapeut, og fullførte mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i 2011. Stig har selv vært aktiv håndballspiller, og jobbet som fysioterapeut for en rekke håndballag, også opp på høyeste nivå. 

Forskningsrapporter har kommet frem til en høy forekomst av skulderproblemer i elitehåndball med redusert rotasjonsbevegelighet, redusert utadrotasjonsstyrke og scapula dyskinesi fremhevet som risikofaktorer. Disse faktorene vil i neste steg peke seg ut for fremtidige forebyggende studier. Videre foreligger det rapporter at håndballspillere er utsatt for generelt en høy risiko for å pådra seg akutte skader, spesielt i kampsituasjon. Til tross for denne informasjonen finnes det lite kunnskap på hvordan disse skadene oppstår.

Doktorgradsprosjektet, som ble veiledet av professor Grethe Myklebust og professor Roald Bahr, hadde følgende formål:

1) Øke kunnskapsgrunnlaget om forebygging av skader i elitehåndball med hovedvekt på skulderproblemer

2) Undersøke hvordan, og i hvilke spillsituasjoner, akutte skader oppstår under kamper

Sammendrag av prosjektene til Stig finner du her. 

Les mer om Stigs prosjekter og et kortfattet sammendrag av prosjektene finner du her.

Tid og sted: 26. juni 2018, Auditorium A, Norges idrettshøgskole 

Prøveforelesning: kl 1015 – 1100

"What is and how do we measure load in athletes? What is the relationship between workload and injury in team sports?"

Disputas: kl 1300 – 1600

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Ann Cools, Førsteamanuensis, Universitet Ghent, Belgia
  • Andre opponent: Martin Hägglund, Førsteamanuensis, Universitet Linköping, Sverige
  • Leder: May Arna Risberg, professor, Norges idrettshøgskole

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk og er åpen for publikum. Velkommen!