Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Den unge eliteutøverens helse'

Den unge eliteutøverens helse

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Christine Holm Moseid
Veileder(e): Roald Bahr, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Jonathan Brun Bar-Yaacov, Åse-Helene Kristiansen, Marit Slåstuen

Beskrivelse

Lite er kjent om hvordan sykdommer og skader påvirker våre unge lovende toppidrettsutøvere. Hvilke helseplager har de? Hvordan påvirkes deres idrettsprestasjoner og idrettsdeltagelse av skader og sykdom og hvem har størst risiko for sykdom og skade? I tillegg vet vi lite om det er noen sammenheng mellom risiko for ulike helseplager og fysisk form eller trenings- og konkurranseprogram.

 

Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om omfanget av helseplager hos unge toppidrettsutøvere. Vi ønsker å kartlegge graden av helseplager hos unge eliteutøvere, hvilke plager de får og hvordan de opplever helseplagene sett i lys av trening, deltagelse og prestasjon i egen idrett.

 

Metode

Førsteklasseelever på toppidrettsgymnasene Wang Oslo, NTG Bærum og NTG Lillehammer er invitert til å være med i denne undersøkelsen. Som 2 kontrollgrupper vil i tillegg noen av deres lagkamerater fra lokalmiljøet samt elever som ikke driver med toppidrett bli invitert til å være med i studien. Oppstart av studien er ved skolestart 2014/-15. Elevene vil følges gjennom hele skoleåret 2014/-15.

Alle de inkluderte fyller ut et generelt elektronisk spørreskjema om treningsbakgrunn og helse (sykdommer og skader). Deretter vil alle førsteklasseelevene fra Wang og NTG gjennomføre et generelt testbatteri på fysisk form («Ironman Jr»). Alle deltagere skal besvare et ukentlig spørreskjema om hvordan de opplever eventuelle helseplager i relasjon til trening, deltagelse og prestasjon i egen idrett. Skjemaet distribueres via en «APP» på utøverens egen smart-telefon.

 

Implikasjoner

Hovedmålet med studien er å kartlegge omfanget av helseplager hos unge toppidrettsutøvere. Når vi får mer kunnskap om dette, kan vi se etter mulige risikofaktorer og på sikt forebygge helseplager og fremme den unge eliteutøverens helse på en god måte.