Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Effekten av anatomi, balanse, biomekanikk og styrke på knevalgusmomenter i et fallhopp'

Effekten av anatomi, balanse, biomekanikk og styrke på knevalgusmomenter i et fallhopp

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Eirik Kristianslund
Veileder(e): Tron Krosshaug, Roald Bahr
Medarbeider(e): Kathrin Steffen, Agnethe Nilstad, Grethe Myklebust, Hideyuki Koga

Beskrivelse

Høye knevalgusmomenter i fallhopp er vist å være en viktig risikofaktor for fremre korsbåndskader. Forskning og erfaring tyder også på at høye knevalgusmomenter er belastende for kneleddet.

 

Målet med dette prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom forskjellige faktorer og knevalgusmomenter i et fallhopp.

 

Metode

Dataene hentes fra en prospektiv kohortstudie som er initiert for å finne risikofaktorer for fremre korsbåndskader (les mer om hovedprosjektet). Studien inkluderer hele eliteserien i håndball for kvinner, og første runde med testing ble gjennomført i 2007. Testingen inkluderte et bredt utvalg av tester, inkludert tredimensjonal bevegelsesanalyse som vil gi oss knevalgusmomenter i fallhopp. Koblingen mellom faktorer som lårstyrke, anatomiske mål, balanse og kliniske tester og utfallsvariabelen knevalgusmomenter vil bli undersøkt.

Eventuelle sammenhenger vil bidra til en økt forståelse av hva som bestemmer hvordan vi beveger knærne våre. Mye av denne informasjonen kan utnyttes ved forbedring av eksisterende forebyggingsprogrammer.