Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'En prospektiv studie av fremre korsbåndskader i norsk elitehåndball'

En prospektiv studie av fremre korsbåndskader i norsk elitehåndball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Grethe Myklebust
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Inger Holm, Sverre Mæhlum

Beskrivelse

De fleste forskningsresultater viser at kvinner lettere utsettes for fremre korsbåndskader enn menn. Både i USA og Norge har man vist at skaderisikoen blant kvinner er 2-3 ganger høyere enn blant menn. Det synes i tillegg som at det er økt fare for at kvinner får fremre korsbåndskade i situasjoner uten ytre traume, som for eksempel en rask stans eller finte.

 

Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge skademekanismer og risikofaktorer blant kvinnelige håndballspillere med korsbåndskade for å forsøke å forstå hvorfor kvinner skader seg oftere enn menn. Spesielt ønsket vi å kartlegge hvorvidt det er en opphoping av skader i visse faser av menstruasjonssyklusen, mao. om leddbåndets styrke kan variere gjennom menstruasjonssyklusen som funksjon av hormonsvingningene. Alle korsbåndskader i eliteserien for menn og kvinner ble registrert i perioden 1993-96 og spillerne ble intervjuet med spørsmål omkring skademekanisme, menstruasjonsstatus og p-pillebruk. I tillegg registrerte vi eventuelle ledsagende menisk- og ligamentskader.

 

Resultat: Vi registrerte 28 ACL skader, 23 blant kvinner (insidense: 0,31± 0,06 skader pr 1000 spiller timer) og 5 blant menn (0,06 ± 0,03 skader/1000 t; p < 0,001 vs kvinner; risk ratio:5.0). Av de 28 skadene, skjedde 24 i kamp (0,91 ± 0,19 skader/1000 h; kvinner:1,60 ± 0,35 skader/1000 t; menn: 0,23± 0,13 skader/1000 t; p < 0,001 vs kvinner; risk ratio:7.0), og 4 på trening (0,03± 0,02 skader/1000 t; p < 0,001 vs kamp; risk ratio:29,9). Nesten alle skadene (n=25) skjedde i en ikke-kontakt situasjon hvor spilleren hadde stor fart og fintet. Spillerenes menstruasjons historie fikk vi hos 17 av 23 kvinner. Fem av skadene skjedde i menstruasjonsfasen, 2 i folliculærfasen, 1 i luteal fasen og 9 i sen lutealfase (chi-square3 d.f.= 13.2; p<0,01). Resultatene kan tyde på at det er en økt risiko for en ACL skade i uken før og i begynnelsen av menstruasjonperioden.