Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Endring i muskelstyrke blant kvinnelige fotball spillere som gjennomfører høyt eller lavt treningsvolum av Nordic hamstrings øvelsen – en randomisert studie'

Endring i muskelstyrke blant kvinnelige fotball spillere som gjennomfører høyt eller lavt treningsvolum av Nordic hamstrings øvelsen – en randomisert studie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Roar Amundsen
Veileder(e): Roald Bahr, Merete Møller
Medarbeider(e): Solveig Thorarindsdottir

Beskrivelse

Bakgrunn: Hamstringsskader er vanlig i både herre- og kvinnefotball på toppnivå. Et 10-ukers program med øvelsen Nordic hamstrings kan øke hamstringsstyrke og redusere risikoen for hamstringsskader blant mannlige fotballspillere. Likevel er det få fotballag på toppnivå som gjennomfører dette programmet, muligens på grunn av at programmet har lang varighet og høyt treningsvolum. Nyere studier på menn tyder på at du kan få samme fremgang i styrke med kortere treningsprogrammer og lavere treningsvolumer av Nordic hamstrings. Det er foreløpig lite forskning på hvilken effekt Nordic hamstring har på styrke hos kvinnelige fotballspillere, og det er av interesser å undersøke programmer med både høyt og lavt treningsvolum. I tillegg er det lav korrelasjon mellom to av de vanligste måtene å måle styrke i hamstrings og sammenhengen mellom disse to testmetodene bør undersøkes nærmere.

Formål: Å undersøke forskjellen og tidsutviklingen på endring i muskelstyrke blant kvinnelige fotballspillere som gjennomfører høyt eller lavt treningsvolum av Nordic hamstrings øvelsen. I tillegg vil vi sammenligne resultatene fra to av de vanligste testmetodene for hamstringsstyrke.

Metode: To fotballag som spiller i 1.divisjon for kvinner vil delta i en 8-ukers treningsintervensjon med Nordic hamstrings i sesongoppkjøringen til 2021-sesongen. Spillerne vil bli randomisert innad i lagene til en gruppe med høyt treningsvolum eller en gruppe med lavt treningsvolum. Styrke i hamstrings, spenst og hurtighet vil bli testet før og etter treningsintervensjonen, og styrke i hamstringsmusklene vil også bli målt underveis i treningsuke 4 og 6.