Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Erfaringer og holdninger til skadeforebyggende trening i norsk elitehåndball – En tverrsnittstudie'

Erfaringer og holdninger til skadeforebyggende trening i norsk elitehåndball – En tverrsnittstudie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Stig Haugsbø Andersson
Veileder(e): Roald Bahr, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Magnus Johnsen Olsen

Beskrivelse

Bakgrunn: En rekke intervensjonsstudier har avdekket forebyggende programmer som reduserer risiko for ulike skader i flere idretter. I etterkant av studiene er det en kjent utfordring å få idrettsmiljøene til å implementere programmene. Kunnskap om hva som motiverer trenere og spillere, samt hvilke erfaringer og holdninger de har til skadeforebyggende trening er trukket frem som sentralt for å lykkes, men få studier har undersøkt dette.

Formål: Undersøke erfaringer og holdninger til skadeforebyggende trening, samt avdekke hva som motiverer trenere og spillere i håndballmiljøet.

Metode: I forbindelse med en intervensjonsstudie i norsk elitehåndball ble trenere (n=44) og kapteiner (n=44) fra intervensjon- (n=21) og kontrollklubber (n=23) invitert til å besvare et elektronisk spørreskjema. Innholdet i spørreskjemaet ble basert på RE-AIM (reach, efficacy, adoption, implementation, maintenance) rammeverket som har til hensikt å forbedre implementering av intervensjoner og styrke ekstern validitet.

Implikasjoner: Resultatene vil gi innblikk i viktige elementer som bør overveies og drøftes ved planlegging av fremtidige intervensjonsstudier der formålet er å undersøke effekten av treningsprogrammer i norsk håndball og samtidig lykkes med implementering i etterkant.