Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Forebygging av lyskeskader i fotball'

Forebygging av lyskeskader i fotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Joar Harøy
Veileder(e): Roald Bahr, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Et flertall av alle fotballspillere pådrar seg gjennom sesongen minst en skade som forårsaker fravær fra fotball, og majoriteten av disse skadene er i underekstremitetene. Lyskeskader står for 4-19% av alle skader i fotball og ser ut til å være et mer utbredt problem hos mannlige spillere, sammenlignet med kvinnelige spillere.

Det er godt dokumentert at utøvere ofte fortsetter å trene og konkurrere på tross av at de har en belastningsskade. Derfor er det mulig at lyskeskader blant fotballspillere er underrapportert når fravær fra kamp eller trening benyttes som definisjon på skade. Det er dermed sannsynlig at rapporterte prevalens og insidensdata bare representerer "toppen av isfjellet".

Uansett, med en så høy prevalens på lyskeskader rapportert i fotball er det et klart behov for forebyggende tiltak. Dessverre har tidligere intervensjonsstudier ikke kunnet dokumentere en forebyggende effekt på lyskeskader.

Formålet med prosjektet er å utarbeide et forebyggingsprogram for å redusere omfanget av lyskeskader blant fotballspillere samt undersøke effekten programmet ved å gjennomføre en randomisert kontrollert studie.

 

Metode

Prosjekt I: Utbredelsen av lyskeproblemer på ulike nivå og begge kjønn i Norsk fotball (Mai 2015 – september 2015):

Spillere fra lag på ulike nivå og begge kjønn i Norsk fotball vil bli invitert til å delta i en 6 ukers prospektiv kohortstudie for å registrere lyskeplager ved å benytte "Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire". De inkluderte spillerne (n=242) vil bli bedt om å ukentlig gjennomføre spørreskjemaet gjennom en applikasjon, Spartanova, på smarttelefonen sin.

Prevalensdata vil bli plottet over tid og gjennomsnittlig prevalens av alle lyskeproblemer og betydelige lyskeproblemer vil bli beregnet for hvert nivå hver uke. Problemer som forårsaker fravær fra trening og kamp eller moderat til stor reduksjon i prestasjon eller deltagelse, vil bli kategorisert som et betydelig problem.

Prosjekt II: Bør Copenhagen adduction legges til i FIFA 11+? (Januar 2016 – mars 2016):

Spillere fra to lag i junior interkrets i Oslo-regionen vil bli invitert til å delta i en 8 ukers randomisert kontrollert studie som undersøker av styrkeeffekten av FIFA 11+ på hofteadduktorene. Spillerne (n=40) vil bli randomisert i to grupper; 11+ eller 11+ med Copenhagn adduction (11+ CA).

Begge gruppene vil bruke 11+ som oppvarming til fotballtrening tre ganger i uken. Gjennomføringen av 11+ gjennomføres felles for spillerne, men spillerne i 11+ CA gruppen bytter Nordic hamstring med Copenhagen adduction med samme protokoll.

Før og etter intervensjonen vil vi måle styrke i hofteaddksjon med håndholdt dynamometer og hamstringsstyrke med NordBord. Etter siste styrkemåling vil vi sammenligne styrkeeffekten mellom de to gruppene.

Prosjekt III: Forebygging av lyskeproblemer i Norsk fotball – en randomisert kontrollert studie (Februar 2016 – november 2016):

Lag fra 2. divisjon (tredje nivå) vil bli randomisert i to grupper; en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Spillere fra lagene i intervensjonsgruppen vil gjennomføre Copenhagen adduction som forebyggende trening fra sesongoppkjøringen og gjennom hele 2016 sesongen. Lagene i kontrollgruppen vil fortsette treningen som normalt.

Spillerne i begge gruppene vil bli bedt om å ukentlig besvare "Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire" gjennom en applikasjon, Spartanova, på sin smarttelefon. På slutten av sesongen vil prevalensen av lyskeproblemer sammenlignes mellom de to gruppene.