Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Forekomst av korsryggsmerter blant norske kvinnelige elitefotballspillere'

Forekomst av korsryggsmerter blant norske kvinnelige elitefotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Veileder(e): Grethe Myklebust, Agnethe Nilstad
Medarbeider(e): Roald Bahr

Beskrivelse

Korsryggsmerter er et utbredt problem blant utøvere innen idretter som langrenn og roing. Vi vet imidlertid lite om forekomsten blant fotballspillere, og i hvilken grad ryggsmertene påvirker deres deltakelse i treninger og kamper.

 

Formålet med denne studien er derfor å kartlegge forekomst av korsryggsmerter blant norske kvinnelige elitefotballspillere.

 

Metode

Denne tverrsnittstudien er en del av en større kohortstudie hvor hensikten er å kartlegge risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere (les mer om hovedprosjektet). Alle lagene i den norske Toppserien (N=12) deltok i februar og mars 2009 i omfattende testing ved Norges idrettshøgskole for å undersøke potensielle risikofaktorer for korsbåndskader. Spillerne som deltok på testingen (n=194) fylte samtidig ut et standardisert spørreskjema med spørsmål relatert til tidligere og nåværende korsryggsmerter.

Denne kartleggingen vil representere et viktig bidrag i dokumentasjonen av korsryggsmerter blant kvinnelige elitefotballspillere, og danne grunnlaget for å kunne undersøke mulige risikofaktorer og deretter iverksette forebyggende tiltak.

 

Resultatene ble presentert på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2009.