Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Forekomst av korsryggsmerter i elitehåndball'

Forekomst av korsryggsmerter i elitehåndball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Anne Christine Gundersen
Veileder(e): Grethe Myklebust

Beskrivelse

Håndball er en populær idrett, både i Norge og internasjonalt. I Norge er det registrert 6000 lag fordelt på 700 klubber. Internasjonalt spilles håndball i 183 land. Håndball er en idrett som forbindes med mange skader som blant annet ankel og kneskader.

Helsepersonell som jobber med håndballspillere på elitenivå i Norge opplever til stadighet spillere med korsryggsmerter. En høy forekomst av korsryggsmerter er forbundet med idretter hvor en utøvers virvelsøyle utsette for en høy mekanisk belastning i sammenheng med koblet fleksjon/ekstensjon, rotasjon og medium til høy trenings- og konkurransefrekvens.

Så langt er det ikke gjort undersøkelser som har registrert forekomsten av korsryggsmerter.

 

Formålet med denne studien er å belyse omfanget av korsryggsmerter blant kvinnelige og mannlige eliteseriespillere i norsk håndball.

 

Metode 

Studien ble gjennomført som en retrospektiv tverrsnittstudie hvor totalt 70 kvinner og 69 menn fra den norske eliteserien i håndball ble inkludert i studien. Spillerne har besvart et todelt spørreskjema, hvor første del ble besvart av samtlige spillere, mens andre del ble besvart av de spillere som rapporterte tidligere eller nåværende korsryggsmerter.

 

Resultatene vil gi oss bedre kunnskap om hvor utbredt fenomen korsryggsmerter er blant kvinnelige og de mannlige elitespillerne.