Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Fysiske determinanter for knekontroll'

Fysiske determinanter for knekontroll

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Maren Stjernen
Veileder(e): Kathrin Steffen, Grethe Myklebust

Beskrivelse

Bakgrunn

Flere studier har vist at skadeforebyggende øvelser kan minske risikoen for fremre korsbåndskader. Likevel foreligger det lite kunnskap om skademekanismene og hvilke faktorer som øker risikoen for å pådra seg en skade. Nedsatt knekontroll med økt valgusbevegelse under finter og hopp er identifisert som en del av mekanismen bak en korsbåndskade. Ettbens knebøy (EKB) og tobens fallhopp (TBFH) er to tester som har vist seg å skille utøvere med god og dårlig knekontroll i frontalplanet.

 

Mål og metode

Målet med denne undersøkelsen var å undersøke i hvilken grad ulike styrke- og balansevariabler er avgjørende for knekontroll målt ved en subjektiv vurdering av ettbens knebøy og tobens fallhopp.

Alle lag i eliteserien (12) samt det norske kvinnelandslaget i håndball ble i 2007 inkludert i studien. Til sammen deltok 186 håndballspillere. Spillerne ble testet i ettbens knebøy og tobens fallhopp. Utførelsen av disse testene ble vurdert subjektivt av en fysioterapeut og rangert til god, redusert og dårlig. Deretter ble alle spillerne testet for isometrisk styrke i hofta, isokinetisk quadriceps- og hamstringsstyrke, 1RM styrke i benpress, samt statisk og dynamisk balanse.

 

Resultatene fra denne studien vil gi oss verdifull informasjon om hvilke modifiserbare egenskaper som påvirker utførelsen av EKB og TBFH, noe som vil bety større muligheter for å forebygge skader mer effektivt.

 

Resultatene ble presentert på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2009