Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Grad av korrelasjon mellom 2D video analyse og subjektiv vurdering av knekontroll blant kvinnelige håndballspillere på elite nivå'

Grad av korrelasjon mellom 2D video analyse og subjektiv vurdering av knekontroll blant kvinnelige håndballspillere på elite nivå

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Silje Stensrud
Veileder(e): Tron Krosshaug, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Eirik Kristianslund, Roald Bahr

Beskrivelse

Dårlig knekontroll har vist seg å være en risikofaktor for fremre korsbåndskader i ball-/lagsport. Det er nødvendig å ha enkle tester som kan identifisere spillere med dårlig knekontroll, slik at vi, blant flere andre faktorer, kan optimalisere forebyggende programmer og tilby disse til utøverne som er i risikosonen.

Denne studien så på graden av korrelasjon mellom 2D videoanalyse og subjektiv vurdering av knekontroll, utført av en fysioterapeut. Vi testet også korrelasjonen mellom tre enkle, kliniske tester ved å benytte begge metodene. 186 kvinnelige håndballspillere på elitenivå gjennomførte tre tester; ett bens knebøy (SLS), ett bens fallhopp (SLVDJ) og to bens fallhopp (VDJ).

ROC analyser viste ”good” til ”excellent” samsvar mellom 2D videoanalyse og subjektiv vurdering for SLS og VDJ (AUC; 0.83 til 0.89), men ikke for SLVDJ (AUC; 0.65 til 0.76). Dårlig knekontroll ble avslørt i 25-40% av spillerne under SLS og VDJ, i motsetning til ved SLVDJ der under 1% avslørte dårlig knekontroll. Dette tyder på at SLVDJ er en mindre egnet test. Korrelasjonen mellom SLS og VDJ var lav, noe som tyder på at disse testene avslører ulike utøvere med dårlig knekontroll.

Det ser ut til at subjektiv vurdering kan være et enkelt og nyttig verktøy til å screene utøvere for dårlig knekontroll, og at både SLS og VDJ bør inkluderes i screeningen.