Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Hvilken finteteknikk gir høyest belastning på kneleddet'

Hvilken finteteknikk gir høyest belastning på kneleddet

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Eirik Kristianslund
Veileder(e): Tron Krosshaug
Medarbeider(e): Kathrin Steffen, Agnethe Nilstad, Grethe Myklebust, Hideyuki Koga, Oliver Faul, Roald Bahr

Beskrivelse

Korsbåndskader er et alvorlig problem i kvinnehåndball, men tidligere studier har vist at disse kan forebygges. Endring av finte- og hoppeteknikk er en viktig del av de mest virksomme programmene, men vi vet ikke sikkert hvilken teknikk som gir minst risiko for skade og minst belastning for kneleddet.

 

Målet med dette prosjektet er å identifisere finteteknikker som gir høy belastning for kneleddet, gjennom å knytte teknikk mot knevalgusmomenter.

 

Metode

Dataene hentes fra en prospektiv kohortstudie som er initiert for å finne risikofaktorer for fremre korsbåndskader (les mer om hovedprosjektet). Studien inkluderer hele eliteserien i håndball for kvinner, og første runde med testing ble gjennomført i 2007. Testingen inkluderte tredimensjonal bevegelsesanalyse av en fintebevegelse. Vi vil undersøke effekten på knevalgusmomenter av forskjellige biomekaniske variabler - som fart inn i finten, fotstilling ved start av finten, overkroppsbevegelse og retningsendring i finten.

Denne studien kan få implikasjoner for utvikling av enda mer effektive forebyggingsprogrammer for korsbåndskader.