Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Lyskeskader i kvinnefotball i Norge – en prospektiv kohortstudie over 2 sesonger'

Lyskeskader i kvinnefotball i Norge – en prospektiv kohortstudie over 2 sesonger

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Solveig Thorarindsdottir
Veileder(e): Roald Bahr, Merete Møller
Medarbeider(e): Roar Amundsen, Joar Harøy, Morten Wang Fagerland, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Formål: Å klassifisere og beskrive kliniske og MR funn av lyskeskader hos kvinnelige fotballspillere

Methods: Vi fulgte lagene i Toppserien over to sesonger (2020 og 2021). Spillerne rapporterte lyskeproblemer gjennom et ukentlig spørreskjema, Oslo Sports Trauma Research Centre Questionnaire on Health Problems (OSTRC-H2). Lagenes fysioterapeuter klassifiserte lyskeskadene ved bruk av et standardisert klinisk undersøkelsesskjema. Lyskeskader som førte til >3 dager fravær eller var rapportert i >2 uker på rad ble undersøkt med magnetresonanstomografi (MR).