Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Mechanisms of injuries in senior ice hockey: a systematic video analysis'

Mechanisms of injuries in senior ice hockey: a systematic video analysis

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Anine Nordstrøm
Medarbeider(e): Roald Bahr

Beskrivelse

Bakgrunn: Det foreligger lite forskning på skademekanismer i ishockey.

Formål: Formålet med denne studien er å utføre en observasjonsstudie hvor vi anvender videoanalyse for å vurdere skadesituasjoner og skademekanismer av forskjellige typer skader blant senior ishockeyspillere i Norge.

Metode: Dette er en prospektiv epidemiologisk kohortstudie på forekomst av akutte skader blant senior elite ishockeyspillere i Elitehockeyligaen. Datainnsamlingen foregår prospektivt hvor helseapparat på hvert lag registrerer alle skader som skjer i kamp som fører til fravær fra trening og/eller kamp. Vi vil utføre videoanalyse av skader som skjer i ishockeykamper lagret på TV2 play. Analysene vil variere fra beskrivelse av hendelse som fører til skadesituasjon (for eksempel spillesituasjon, spiller og motstanders oppførsel) til en detaljert biomekanisk beskrivelse av kroppens og ledds biomekanikk i skadetidspunktet.

Implikasjoner: Denne studien vil generere ny kunnskap om skademekanismer og kan bidra til å utvikle intervensjoner for å forebygge skader i ishockey.