Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Observasjon av scapulær dyskinesi'

Observasjon av scapulær dyskinesi

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Kaja Sætre
Veileder(e): Grethe Myklebust, Hilde Fredriksen

Beskrivelse

Scapula hevdes å ha en svært viktig rolle i normal skulderfunksjon. Av den grunn er det viktig med god scapulafunksjon hos håndballspillere som utsetter skulderen for ekstreme posisjoner i kombinasjon med stor kraft og hastighet. Det finnes lite dokumentasjon på hvorvidt fysioterapeuter tolker og vurderer scapulas bevegelse likt.

 

Formålet med studien er å undersøke samsvaret i en gruppe tilfeldig utvalgte fysioterapeuter, der de klassifiserer scapulas bevegelse som normal eller dyskinetisk, etter å ha observert filmopptak av scapulas bevegelse hos kvinnelige elitehåndballspillere. 

 

Metode

Fire tilfeldig utvalgte fysioterapeuter vil observere 69 tilfeldig utvalgte filmklipp av kvinnelige elite håndballspillere som utfør skulderfleksjon- og abduksjon. Underveis vil observatørene klassifisere scapulas bevegelse til enten normal eller dyskinetisk.

Det blir anvendt kappa og intrakorrelasjonskoefficient (ICC) for å regne ut intratester- og intertester- reliabilitet. Spillerne vil ble bedt om å besvare et spørreskjema vedrørende skuldersmerter. Resultatene fra filmobservasjonen vil bli korrelert med resultatene fra spørreskjema for å undersøke om det er en sammenheng mellom dyskinetisk mønster og smerte.

 

Resultatene fra denne studien vil gi informasjon om hvorvidt fysioterapeuter gjenkjenner unormal scapulær bevegelse hos kvinnelige elite- håndballspillere- og i hvilken grad ulike fysioterapeuter er enige i en slik vurdering. Resultatene vil også si noe om unormal scapulær bevegelse har en sammenheng med skuldersmerter hos kvinnelige elite- håndballspillere.

 

Resultatene ble presentert på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2009