Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Registering av korsbåndskader i norsk topphåndball- en prospektiv undersøkelse over to sesonger'

Registering av korsbåndskader i norsk topphåndball- en prospektiv undersøkelse over to sesonger

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Grethe Myklebust
Veileder(e): Sverre Mæhlum
Medarbeider(e): Torbjørn Strand, Erik Solheim

Beskrivelse

I perioden 1989-91 registerte vi alle korsbåndskader hos kvinner og menn (3392 spillere) i de tre øverste divisjoner i norsk håndball. Alle skadde spillere ble tilsendt et spørreskjema. Vi ønsket informasjon om forekomsten av skader, skademekanismer og se på eventuelle forskjeller mellom kjønnene i skadeforekomst.

93 korsbåndskader ble registrert; 87 av dem var fremre korsbåndskader (ACL), og 6 av dem var bakre korsbåndskader (PCL). 1.8% av de kvinnelige spillerne ble skadet mens 1.0% av mennene ble skadet.

I elitedivisjonen var skaderisikoen betydelig høyere; 4.5% av spillerne hadde en korsbåndskade. Det var 0.97 skader pr 1000 spilte time når en så på alle divisjonene under ett. 74% av skadene skjedde under kamp. 95% hadde ingen kontakt med motspiller når de ble skadet. Situasjoner hvor friksjonen mellom sko og underlag var av betydning sto for 55% av skadene. Skader hvor spillerne var i kontakt med hverandre skjedde kun i 5% av tilfellene. Ingen signifikante forskjeller ble funnet i skadeincidens i kamp mellom de ulike typene halldekker (parkett, pulasic og andre syntetiske dekker).