Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Risiko for skader på naturgress og kunstgress blant unge kvinnelige fotballspillere'

Risiko for skader på naturgress og kunstgress blant unge kvinnelige fotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Kathrin Steffen
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Fotballbanens hardhet, jevnhet og friksjon mellom sko og underlaget er faktorer som kan ha betydning for risikoen for skader. Det bygges for tiden et stort antall kunstgressbaner, selv om det ikke foreligger publiserte data på skaderisikoen på kunstgress.


Målet med denne studien er å sammenlikne skaderisikoen mellom gress og kunstgress blant unge kvinnelige fotballspillere. Studiedesignet er en prospektiv kohortstudie.
I registreringen gjennom 2005-sesongen vil omlag 2 100 kvinnelige fotballspillere delta (120 lag, 14-16 år).
Alle skader, trenings- og kampaktiviteter blir over en 8-månedersperiode registrert, inkludert data på skader og eksponering på de ulike underlagene. Resultatene vil bidra til å vurdere skaderisikoen på kunstgress i forhold til naturgress. Materialet vil også gjøre det mulig å sammenligne risikoen for ulike skadetyper av særlig interesse, f.eks. ankel- og kneskader på de ulike underlag.