Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere'

Risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tron Krosshaug
Veileder(e): Roald Bahr, Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Eirik Kristianslund, Agnethe Nilstad, Kathrin Steffen, Grethe Myklebust, Kam Ming Mok

Beskrivelse

Fremre korsbåndskader er et alvorlig problem blant fotballspillere. Skaden er spesielt vanlig blant kvinnelige fotballspillere, som skader korsbåndet 2-3 ganger hyppigere enn mannlige spillere. Vi vet imidlertid lite om risikofaktorene og mekanismene bak disse skadene, og hvorfor noen utøvere ser ut til å være mer utsatt enn andre.

 

Hensikten med prosjektet er å øke vår kunnskap om årsakene til de mange korsbåndsskadene som oppstår blant kvinnelige fotballspillere. Vi vil derfor undersøke om ulike biomekaniske, nevromuskulære, anatomiske og genetiske faktorer kan forutsi risikoen for en fremtidig korsbåndskade.  

 

Metode

Alle lagene i den norske kvinnelige eliteserien i fotball (Toppserien, N=12 lag) er invitert til å delta i studien. Testingen vil foregå ved Norges idrettshøgskole i februar/mars i 2009, og alle nye spillere vil bli testet i 2010-2014.

 

Screeningtester

Testene som blir gjennomført inkluderer en tredimensjonell bevegelsesanalyse av fallhopp og finter/vendinger, hvor infrarøde kamera fanger opp spillernes bevegelser via refleksmarkører. I tillegg testes muskelstyrke og nevromuskulær kontroll, balanse, bevegelighet, samt ulike anatomiske målinger.

Testene som blir gjennomført inkluderer en tredimensjonell bevegelsesanalyse av fallhopp og finter/vendinger, hvor infrarøde kamera fanger opp spillernes bevegelser via refleksmarkører og vi beregner leddkinematikk og kinetikk.

I tillegg testes anatomiske faktorer som knelaksitet, generell leddlaksitet, fotpronasjon, hofteanteversjon, antropometriske målinger, muskelstyrke i quadriceps, hamstrings og hofteabduktorer, hamstringsfleksibilitet, balanse og knekontroll. Vi har også inkludert et spørreskjema for å kartlegge skadehistorikk, knefunksjon og korsryggsmerter, samt en blodprøve for å undersøke sammenhengen mellom genetiske varianter og korsbåndskader.

Etter testingen vil spillerne følges i de påfølgende sesongene, og alle korsbåndskader som oppstår i fotballaktivitet vil bli registrert. For sesongen 2009 vil det også bli gjennomført en komplett skaderegistrering via SMS blant alle lagene i Toppserien. Dette vil gi oss et bedre bilde av skadeomfanget blant norske kvinnelige elitefotballspillere.

Dette prosjektet vil bidra med viktig informasjon om hvem som ser ut til å være spesielt utsatt for fremre korsbåndskader og hva som kjennetegner disse utøverne. På denne måten vil vi øke vår kunnskap om hvordan vi kan utvikle mest mulig effektive treningsmetoder for å forebygge korsbåndskader i fremtiden.