Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Risikofaktorer for skader i kvinnefotball'

Risikofaktorer for skader i kvinnefotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Agnethe Nilstad
Veileder(e): Kathrin Steffen
Medarbeider(e): Thor Einar Andersen, Roald Bahr, Ingar Holme

Beskrivelse

Skadeforekomsten er høy hos kvinnelige fotballspillere, og 60-80% av alle fraværsskader rammer underekstremitetsskader. Til tross for den høye forekomsten er imidlertid kunnskapen om risikofaktorer for skade begrenset. Kun 3 studier har undersøkt risikofaktorer for skader hos kvinnelige seniorspillere og resultatene er motstridende.

 

Formålet med denne prospektive kohortstudien er å undersøke risikofaktorer for skader i underekstremitetene blant norske kvinnelige elitefotballspillere ved å benytte et komplekst sett av screeningtester og en påfølgende skaderegistrering. I tillegg ønsker vi å undersøke potensielle prediktorer for skader i lår, kne, ankle og legg/fot.

 

Metode

Denne studien er en del av en større prospektiv kohortstudie med hensikt å undersøke risikofaktorer for korsbåndskader blant kvinnelige elitefotballspillere (ACL risk factor study). I dette prosjektet inkluderte vi spillere fra Toppserien som deltok i screeningtester før sesongstart i 2009 (N=12 lag), og spillere med komplette resultater ble analysert (n=173).

Testene inkluderte tester av maksimal styrke i underekstremitetene, markørbasert bevegelsesanalyse av et tobens fallhopp for å måle maksimale valgusvinkler i kneet, dynamisk balanse, knelaksitet, generell leddlaksitet og fotpronasjon. Vi inkluderte også et spørreskjema for å innhente informasjon om demografiske data, erfaring på elitenivå og skadehistorikk.

I etterkant av testingen deltok spillerne på en prospektiv registrering av eksponering i trening og kamp, samt alle fraværsskader som oppsto basert på ukentlige SMS (les mer om SMS-metoden og -studien). Alle spillere som rapporterte en skade ble kontaktet per telefon for å innhente informasjon om skaden.

Økt kunnskap om risikofaktorer for underekstremitetsskader kan bidra til utviklingen av individualiserte og målrettede skadeforebyggende treningsprogram blant kvinnelige fotballspillere.