Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Selvrapporterte skader og funksjon i underekstremiteten blant unge kvinnelige fotballspillere'

Selvrapporterte skader og funksjon i underekstremiteten blant unge kvinnelige fotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Kathrin Steffen
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Thor Einar Andersen, Grethe Myklebust

Beskrivelse

Få studier i fotball generelt har undersøkt sammenhengen mellom spillernes skade- og spillerhistorie og skaderisiko. I jentefotball foreligger det lite kunnskap om risikofaktorer, og målet med denne undersøkelsen er å kunne via et spørreskjema identifisere spillere med en økt skaderisiko for de mest hyppige underekstremitetsskadene.


I dette prosjektet vil om lag 120 lag delta, noe som utgjør rundt 2 100 spillere i alderen 14 til 16 år. Før sesongstart vil alle spillerne ved hjelp av et spørreskjema undersøkes for et utvalg av mulige risikofaktorer for skader; tidligere skader og nåværende funksjon i ankel, kne, lyske og lår. Skader og deltakelse på trening og kamp vil for alle spillerne bli registrert over en 8-måneders prosjektperiode i 2005-sesongen. Undersøkelsen vil gi oss detaljert informasjon om skadebildet i denne gruppen unge kvinnelige fotballspillere, og gi svar på om risikoen for vanlige og alvorlige skader i fotball kan reduseres. Dessuten vil vi også kunne undersøke betydningen av potensielle risikofaktorer, slik at forebyggende tiltak målrettet kan settes i gang blant spillere med økt skaderisiko.