Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skadeforebygging i kvinnefotball'

Skadeforebygging i kvinnefotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Kathrin Steffen
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Grethe Myklebust, Odd-Egil Olsen, Ingar Holme

Beskrivelse

Kvinnefotball har de siste årene opplevd en stigende interesse med en stor økning i antall organiserte spillere i Skandinavia og også verden over. Epidemiologiske studier blant norske og svenske kvinnelige elite- og amatørspillere har vist at skadefrekvensen i kvinnefotball er nesten like høy som blant menn. Ved siden av hamstrings-, lyske- og ankelskader, er det en bekymringsfull andel alvorlige kneskader i kvinnefotball, dette gjelder særlig fremre korsbåndskader. Det er imidlertid ikke gjort noen undersøkelser med et tilstrekkelig antall spillere til å kunne si noe om skadeforekomsten i juniorfotball, men erfaringene fra håndballspillere i 16-17 års alder tyder på at skader forekommer like hyppig i junior- som i seniorsammenheng.

F-MARC 11 er et nytt oppvarmingsprogram som er utviklet av en ekspertgruppe i FIFA med sikte på å forebygge de mest hyppige underekstremitetsskadene, men effekten av programmet er så langt ikke vitenskapelig undersøkt. Programmet består av 10 øvelser, er enkelt å gjennomføre uansett alder og ferdighetsnivå og krever lite tid, plass eller utstyr. Programmet gjennomføres som en del av oppvarmingen, og inneholder stabiliseringsøvelser for mage-, rygg- og hoftemuskulaturen, styrketrening for hamstrings- og lårmuskulaturen, samt ulike balanse- og hoppøvelser.Hovedmålet
med denne randomiserte, kontrollerte treningsstudien er å undersøke om det er mulig å redusere antall fotballskader ved bruk av F-MARC 11. For sesongen 2005 vil om lag 120 J16-lag i Østlandsområdet bli randomisert i to grupper. Halvparten av lagene vil fungere som kontrollgruppe og trene som normalt, mens den andre halvparten er i intervensjonsgruppen og vil få opplæring i F-MARC 11 gjennom instruktører som besøker lagene jevnlig. Treningsprogrammet skal brukes intensivt i forberedelsesfasen mars-april, og vedlikeholdes gjennom hele sesongen. Skader og deltakelse på trening og kamp vil bli registrert for alle spillerne gjennom prosjektperioden. Det vil også bli gjort en compliance-registrering (registrering av grad av gjennomføring av programmet) blant spillerne i intervensjonsgruppen.

Undersøkelsen vil gi oss detaljert informasjon om skadebildet i denne gruppen unge kvinnelige fotballspillere, og gi svar på om risikoen for vanlige og alvorlige skader kan reduseres.