Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skadeforekomst i norsk elitehåndball'

Skadeforekomst i norsk elitehåndball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Elisabeth T Gundersen
Veileder(e): Grethe Myklebust

Beskrivelse

Kunnskap om forekomsten av skader i håndball på toppnivå er begrenset.

 

Målet med studien er å kartlegge den totale skadeforekomsten, akutte og belastningsskader blant kvinner og menn i norsk elitehåndball; både for damer og for herrer i sesongen 2008-09

 

Metode

Alle lag i elite og 1. divisjon er invitert til å delta i studien. Disse vil utgjør 49 lag og omlag 800 spillere, 350 kvinner og 450 menn. Gjennom månedlig kontakt mellom lagets kontaktperson (i hovedsak fysioterapeut/lege) og prosjektleder/medarbeider vil alle skader registrert fortløpende, i tillegg til trenings - og kampeksponering. Skadedefinisjon: Akutte skader og belastningsskader som medfører at spilleren trenger medisinsk behandling, mister deler av trening/kamp eller ikke kan delta på neste trening/kamp.

 

Resultater fra denne undersøkelsen vil gi oss detaljert informasjon om skaderisikoen, skadetyper og alvorlighetsgrad for både akutte og belastningsskader; viktig kunnkap som i neste omgang vil bidra til mer målrette skadeforebyggende tiltak.

 

Resultatene ble presentert på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2009.