Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skaderegistrering i Tippeligaen'

Skaderegistrering i Tippeligaen

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: John Bjørneboe
Veileder(e): Roald Bahr, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Skaderisikoen i fotball er høy, og skader har negative konsekvenser både for utøveren helse og for laget dom helhet.

Skadeforebyggende arbeid er utfordrende, og kan sees på som en 4-stegs sekvens 1) epidemiologiske data samles inn og forteller noe om skaderisiko, 2) risikofaktorer for skade og skademekanismer evalueres, 3) skadeforebyggende tiltak iverksettes på bakgrunn av de to første stegene, 4) epidemiologiske data samles inn for å fortelle om skaderisiko er redusert ved å gjenta steg 1. Dette viser behovet for et kontinuerlig skadeovervåkingssystem.

 

Målet med studien er å overvåke spillernes skaderisiko i norsk Tippeligaen over en 6 års periode.

 

Metode

Alle lag i Tippeligaen inviteres til å delta. Studien følger konsensus når det gjelder metodologi og terminologi når det gjelder epidemiologiske studier. Vi bruker en time-loss definisjon når det gjelder skader, det vil si at en hendelse som fører til at en spiller ikke kan delta for fullt på en trening eller kamp i minst en dag etter at skaden har skjedd skal registreres som skadet.

 

Resultatene vil gi oss informasjon om skaderisikoen i norsk elitefotball og vil avdekke mulige forskjeller mellom årene.