Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skaderegistrering via SMS blant norske kvinnelige elitefotballspillere'

Skaderegistrering via SMS blant norske kvinnelige elitefotballspillere

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Agnethe Nilstad
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Roald Bahr

Beskrivelse

Forekomsten av skader blant både kvinnelige og mannlige elitefotballspillere er høy. Denne dokumentasjonen baserer seg i hovedsak på registreringer på lagnivå gjennomført av lagenes medisinske støtteapparat. Det anbefales imidlertid at både skader, samt eksponering i trening og kamp, registreres på individnivå.

 

Hensikten med denne studien er å evaluere en ny individuell registreringsmetode via SMS (New Agenda Solutions ApS, Danmark), og sammenligne denne metoden med registreringer gjennomført av lagenes medisinske støtteapparat. 

 

Metode

Alle fotballagene i den norske Toppserien for kvinner er inkludert i studien (N=12; 228 spillere). Spillerne vil i fotballsesongen 2009 (april - november) motta 3 SMS per uke med spørsmål om antall minutter de har spilt kamp, antall timer trening og hvorvidt de har vært skadet den siste uken. Svarene lagres direkte i en database, og spillere som rapporterer en skade blir kontaktet for å fylle ut et detaljert skjema per telefon med informasjon om skaden. Lagenes medisinske støtteapparat registrerer samtidig skader som oppstår, samt lagets eksponering i kamp og trening (varighet, underlag og antall spillere til stede) og sender fortløpende inn skjema gjennom hele fotballsesongen.

Studien er den første som tar i bruk og evaluerer selvrapportert skaderegistrering via SMS, og samtidig sammenligner denne med registrering gjennomført av lagenes støtteapparat. I tillegg til å validere en ny registreringsmetode, vil studien også gi oss en detaljert beskrivelse av skadeforekomsten blant norske kvinnelige elitefotballspillere.