Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skleroseringsbehandling av hopperknepasienter - en prospektiv studie'

Skleroseringsbehandling av hopperknepasienter - en prospektiv studie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Aasne Hoksrud
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Lars Öhberg, Håkan Alfredson, Thomas Torgalsen, Thor Einar Andersen

Beskrivelse

Hopperknepasienter som er aktuelle for behandlingen og mottar denne, vil bli forespurt om inklusjon i studien. Pasienten må da ha en smertetilstand i patellarsenen, der man kan verifisere en lokal forandring i patellarsenen, samt neovaskularisering i et område som er i overensstemmelse med smertelokalisasjonen. Alle pasientene gjennomgår en ultralydveiledet injeksjon 1-5 ganger, avhengig av injeksjonens virkning. Tiden mellom hver injeksjon er 3-4 uker. Pasienten vil måtte redusere idrettsaktiviteten de første 2 ukene etter hver injeksjon, og videre frem til neste injeksjon vil aktivitetsnivået være avhengig av utøverens symptomer.

Pasientene får injisert skleroseringsmiddelet aethoxysklerol (polidokanol); et middel som bl.a anvendes ved sklerosering av oesophagusvaricer (ulcus). Metoden har vært i bruk i lengre tid, og er ikke beheftet med alvorlige komplikasjoner eller annen risiko for pasienten. På grunn av manglende erfaring, vil gravide og ammende ikke kunne få slik behandling.

Behandlingseffekten vurderes ved hjelp av VISA score, en selvrapportert smerte- og funksjonsscore som er utviklet og validert for pasienter med patellar tendinopati. Alle pasientene fyller ut skjemaet i forbindelse med hver behandling/oppfølging. Etter dette vil de få tilsendt et skjema i posten for selvrapportering av VISA score 6, 12 og 24 måneder etter behandlingsstart.

 

Oppfølgingsresultater fra denne studien ble presentert på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2009.