Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'SPILLEKLAR!'

SPILLEKLAR!

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Torbjørn Soligard
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Roald Bahr
Medarbeider(e): Grethe Myklebust, Kathrin Steffen, Ingar Holme, Astrid Junge, Mario Bizzini, Jiri Dvorak, Holly Silvers

Beskrivelse

Forekomsten av skader i fotball er høy, og de fleste skadene oppstår i underekstremitetene. Risikoen for en av de mest alvorlige skadetypene, fremre korsbåndskader, er 3-6 ganger høyere blant kvinner enn blant menn. Et stort spenn av ulike skadeforebyggende metoder har blitt testet, fra balanse- og hopptrening, til bevegelighetstrening og trening av eksentrisk hamstringsstyrke. Noen forsøk har vist lovende resultater, imidlertid er kunnskapen om skadeforebyggende programmer i fotball begrenset på grunn av få studier og metodiske svakheter. Derfor er det et behov for prospektive, randomiserte intervensjonsstudier, for å undersøke effekten av treningsprogrammer laget for å redusere skadeomfanget i fotball, spesielt blant unge spillere.

SPILLEKLAR!, også kjent som "The 11+", er et 20-minutters oppvarmingsprogram som er utviklet av en ekspertgruppe satt sammen av FIFA. Gjennom å forbedre styrke, bevissthet og nevromuskulær kontroll retter programmet seg mot forebygging av de mest vanlige skadetypene i fotball: ligamentskader i knær og ankler, og skader i lår- og lyskemuskulatur. Programmet ble designet basert på tidligere forskning, or kombinerer nøkkeløvelser fra "F-MARC 11"-programmet og "PEP"-programmet med løpsøvelser.

 

Formålet med denne randomiserte kontrollerte studien var å undersøke effekten av oppvarmingsprogrammet SPILLEKLAR! på skadefrekvensen i underekstremitetene blant unge, kvinnelige fotballspillere.

Denne prospektive, randomiserte, kontrollerte intervensjonsstudien hadde en kontinuerlig skaderegistrering fra mars til oktober 2007. Ett hundre og tjuefem lag fra J15/J16-klassen (14-16 år gamle jenter) fra Sør-, Øst- og Midt-Norge var inkludert i prosjektet, noe som tilsvarte ca 2500 spillere. Alle lagene ble randomisert til enten intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen. Et inklusjonskriterium var at alle lagene i studien hadde planlagte treninger minst to ganger i uken, i tillegg til kamper. Lagene i intervensjonsgruppen ble bedt om å benytte SPILLEKLAR!-programmet som oppvarming til hver trening gjennom hele sesongen. Løpsdelene av programmet kunne også benyttet som oppvarming til kamper. Lagene i kontrollgruppen varmet opp og trente som normalt gjennom hele sesongen.

 

Metode

Trenerne og lagkapteinene fra alle lagene i intervensjonsgruppen ble invitert til regionale opplæringskurs i februar og mars hvor øvelsene i SPILLEKLAR! ble introdusert. Kursene ble arrangert av instruktører fra Senter for idrettsskadeforskning. Gjennom grundig instruksjon lærte deltagerne å fokusere på bevissthet rundt og kontroll over kneleddets posisjon, landingsteknikker, finter og satsbevegelser – faktorer som er viktige i forebyggingen av underekstremitetsskader. For å gjøre instruksjonen og opplæringen av resten av spillerne på laget enklere mottok trenerne en perm som inneholdt en instruksjonsbok og ukentlige rapporteringsskjemaer, instruksjonskort i et nøkkelbånd for enkel bruk på treningsfeltet og en DVD med gjennomgang av alle øvelsene. I tillegg mottok alle spillere en poster hvor alle øvelsene var beskrevet i bilder og tekst.

Gjennom sesongen ble skader og individuell spillerdeltagelse for hver trening og kamp registrert av trenerne på et ukentlig trenings- og kampskjema. Samtidig registrerte trenerne informasjon om i hvilken grad hver spiller benyttet oppvarmingsprogrammet i hver økt. Et call center etablert ved Senter for idrettsskadeforskning, bemannet av fysioterapeuter og medisinstudenter, kontaktet hver skadet spiller per telefon for å registrere detaljer ved skaden basert på et standardisert spørreskjema for skader. En skade ble registrert om den førte til at spilleren ikke kunne delta for fullt i neste kamp eller trening, som anbefalt i en konsensus utarbeidet på initiativ fra FIFA.

 

Resultatene viser at den totale skaderisikoen kan reduseres med 32% og at alvorlige skader kan reduseres med 45%. Antallet belastningsskader ble redusert med 53%, mens en reduksjon av alle underekstremitetsskadene, samlet sett, på 29% ikke nådde statistisk signifikans. Resultatene viser også at spillerne som i høy grad gjennomførte øvelsesprogrammet hadde en ytterligere risikoreduksjon på 35% sammenlignet med spillerne som kun i middels grad gjennomførte programmet.

Skadeforebyggende trening bør derfor implementeres som et kjerneelement i trenerutdanning og i treningsprogrammer i fotball. Oppvarmingsprogrammet kan med enkelhet tilpasses og brukes av begge kjønn i alle aldersklasser.