Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Sykdommer og skader hos unge toppidrettsutøvere – en prospektiv studie'

Sykdommer og skader hos unge toppidrettsutøvere – en prospektiv studie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Christine Holm Moseid
Veileder(e): Roald Bahr, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Jonathan Brun Bar-Yaacov, Åse-Helene Kristiansen, Marit Slåstuen

Beskrivelse

Bakgrunn: Lite er kjent om hvordan sykdommer og skader påvirker unge toppidrettsutøvere. Hvilke helseplager har de og hvordan påvirkes idrettsprestasjoner, -deltagelse og trening, av skader og sykdom?

Formål: Hensikten med prosjektet var å få mer kunnskap om omfanget av helseplager hos unge idrettsutøvere høyt nivå. Vi kartla hvilke plager de får og hvordan de opplever helseplagene sett i lys av trening, deltagelse og prestasjon i egen idrett i løpet av første skoleår på toppidrettsgymnas.

Metode: Førsteklasseelever på 3 toppidrettsgymnas i Oslo, Bærum og på Lillehammer ble invitert til å være med i undersøkelsen skoleåret 2014/-15. To kontrollgrupper bestående av 1) lagkamerater som ikke gikk på idrettsgymnas og 2) 16.åringer som ikke drev med idrett på høyt nivå, ble også inkludert i deler av undersøkelsen. Studien startet skolestart 2014/-15.

Ved skolestart fylte de ut et elektronisk spørreskjema om treningsbakgrunn, tidligere idretts-prestasjoner og helse. I løpet av skoleåret 2014/-15 rapporterte de ukentlig om de hadde sykdom eller skade som påvirket trening, idrettsprestasjon eller idrettsdeltagelse. Skjemaet (OSTRC-spørreskjema om helseplager) ble distribuert via en nyutviklet telefon-applikasjon.

Implikasjoner: Hovedmålet med studien er å kartlegge type, omfang og alvorlighetsgrad av helseplager hos unge toppidrettsutøvere. Mer kunnskap om dette vil kunne avdekke risikofaktorer for sykdom og skade, og på sikt kan vi forhåpentligvis både forebygge helseplager og fremme god helse hos unge toppidrettsutøvere.