Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'The association between training and game load, and number and severity of injury and illness in male junior elite ice hockey'

The association between training and game load, and number and severity of injury and illness in male junior elite ice hockey

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Anine Nordstrøm
Veileder(e): Roald Bahr, Ove Talsnes
Medarbeider(e): Ben Clarsen

Beskrivelse

Bakgrunn: Vi vet lite om sammenhengen mellom treningsbelastning og kampbelastning og risiko for skade og sykdom blant unge ishockeyspillere.

Formål: Formålet med denne studien var å undersøke om det er sammenheng mellom totalbelastning (trening og kamp) og risiko for skade og sykdom blant unge ishockeyspillere.

Metode: Totalt 206 unge ishockeyspillere fra WANG og NTG ble inkludert i en prospektiv kohortstudie i skoleåret 2018/2019. Spillerne registrerte alle helseplager; akutte skader, belastningsskader og sykdom, hver uke ved hjelp av Oslo Sports Trauma Research Center spørreskjema om helseplager (OSTRC-H2). Spillerne registrerte også antall kamper og treninger i 33 uker.

Implikasjoner: Dette er den første studien som undersøker sammenhengen mellom trening- og kampbelastning og skader og sykdom blant unge ishockeyspillere. Disse dataene kan anvendes når det gjelder anbefalinger og retningslinjer for styring av trening- og kampbelastning blant unge ishockeyspillere.