Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'The Paediatric Anterior Cruciate Ligament Monitoring Initiative (PAMI)'

The Paediatric Anterior Cruciate Ligament Monitoring Initiative (PAMI)

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Håvard Moksnes
Veileder(e): Romain Seil, Lars Engebretsen
Medarbeider(e): Daniel Theisen, Cyrille Hardy, Guri Ranum Ekås

Beskrivelse

INTRODUKSJON: Instabilitet og funksjonelle begrensninger etter rupture av fremre korsbånd (ACL) hos barn og ungdom som ikke er utvokst er et økende og alvorlig problem. ACL ruptur hos barn er bekymringsfullt fordi det på kort sikt begrenser mulighet til deltagelse i sport og fritidsaktiviteter, og på lang sikt fordi det sannsynligvis gir økt risiko for tidlig artroseutvikling. Åpne vekstsoner på begge sider av kneleddet krever at det tas spesielle hensyn ved planlegging av eventuell kirurgisk behandling. Det har de siste årene vært en økning av publikasjoner, men ettersom denne skaden forekommer i begrenset antall er de fleste prosjekter i liten skala.

MÅL OG METODE: Hovedmålet med prosjektet “Paediatric Anterior Cruciate Ligament Monitoring Initiative” (PAMI) er å utvikle et unikt europeisk system for å samle inn og analysere data fra ortopediske kirurger som behandler barn og ungdom med ACL rupture. Det overordnede målet er å bidra til en større vitenskapelig basis for optimal behandling av ACL rupturer og barn og unge som ikke er utvokst. Innen ortopedi er PAMI det aller første internasjonale multisenter prosjekt i denne størrelse. Prosjektet vil på sikt bidra med uvurderlige data som vil legge grunnlag for mer effektive og målrettede prosesser for valg av behandling til denne pasientpopulasjonen.

ORGANISERING: Prosjektet er initiert og finansielt støttet av den internasjonale organisasjonen ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopywww.esska.org), og gjennomføres i samarbeid med the Sports Medicine Research Laboratory of the Luxembourg Institute of Health og Senter for idrettsskadeforskning.