Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Ulike metoder å lære bort SPILLEKLAR'

Ulike metoder å lære bort SPILLEKLAR

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Kathrin Steffen
Veileder(e): Carolyn Emery, Willem Meeuwisse
Medarbeider(e): Maria Romiti, Jane Kang, Grethe Myklebust, Caroline Finch, Mario Bizzini, Jiri Dvorak, Carly McKay

Beskrivelse

Background

Skadeforebyggende trening, som programmet SPILLEKLAR (FIFA 11+ på engelsk), har gjentatteganger vist å kunne forebygge skader i idrett. Vi vet derimot ikke hvilken metode er best egnet for å oppnå høyst mulig compliance med treningsprogrammet.

 

Målet med denne cluster-randomiserte studien er å analysere om ulike metoder å lære bort SPILLEKLAR til fotballtrenere til 14-18 år gamle jenter kan forbedre deres compliance med skadeforebyggende trening samt å redusere skader.

Metode

I den canadiske 2011-fotballsesongen (Mai-August) ble 31 trenere og lag introdusert til SPILLEKLAR; enten via SPILLEKLAR-websiden til FIFA, gjennom en SPILLEKLAR-workshop, eller gjennom workshop + ukentlig oppfølging på fotballbanen. Gjennom sesongen blir lagets og spillernes spille- og treningstid, deltakelse i SPILLEKLAR-programmet og skader registrert.

 

Implikasjoner

Resultatene fra denne studie vil gi oss mer innsikt i hvilken metode som er best egnet til å introdusere SPILLEKLAR til fotballtrenere og lag.