Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Validering av skaderegistrering i norsk profesjonell fotball'

Validering av skaderegistrering i norsk profesjonell fotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: John Bjørneboe
Veileder(e): Roald Bahr, Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Tonje Wåle Flørenes

Beskrivelse

Introduksjon
Fotball er ansvarlig for mellom en fjerdedel og halvparten av alle sportsrelaterte skader i Europa. Skadeinsidensen for mannlige elitespillere varierer i forskjellige studier, på trening 1.5-7.6 skader/1000 treningstime og i kamper mellom 12 and 35 injuries/1000 kamptime. Tidligere studier har vist at de vannligste skadetypene er muskelstrekker, forstuete leddbånd og kontusjoner. Ankel, kne, lår, lyske og foten er kroppsdelene som i størst grad er utsatt for skade.

OSTRC har kontinuerlig siden 2000-sesongen fulgt skaderisiko i Tippeligaen.

 

Målet til denne delstudien er å validere den kontinuerlige skaderegistreringen foretatt av det medisinske støtteapparatet i Tippeligaen.

 

Metode: Det medisinske støtteapparatet registrerer skader på et standardisert skadeskjema utarbeidet i henhold til gjeldende FIFA-konsensus. Spillerne blir intervjuet i slutten av hver fotballsesong angående alle skader som skjer i perioden juli til slutten av september. Tretten av fjorten klubber deltar, og 310 spillere med A-lagskontrakt vil bli intervjuet. En skade ble registrert hvis en spiller ikke kan delta for fullt i en A-lagsaktivitet.

Denne studien vil gi oss verdigfull informasjon om hvilken metode (skaderegistrering via det medisinske støtteapparatet eller gjennom spillerintervjuer) vil være mest pålitelig. Utfallet vil ha konsekvenser for planlagte prosjekter på skadeforekomst.