Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Videoanalyse av akutte skader og dommeravgjørelser under 2015 verdensmesterskapet i håndball for menn i Qatar'

Videoanalyse av akutte skader og dommeravgjørelser under 2015 verdensmesterskapet i håndball for menn i Qatar

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Stig Haugsbø Andersson
Veileder(e): Roald Bahr, Grethe Myklebust
Medarbeider(e): Marco Cardinale, Rodney Whitely, Nebojsa Popovic, Clint Hansen, Fernando Sanz Lopez, Tone Bere

Beskrivelse

Bakgrunn: Til tross for at håndball er et kontaktsport med høy risiko for akutte skader i kamp finnes det lite informasjon om hvordan disse skadene oppstår og ingen informasjon om hvilke avgjørelser dommerne tar i forbindelse med skadesituasjoner.

Formål: Beskrive akutte skademekanismer og skadesituasjoner ved bruk av systematisk video analyse, samt evaluere dommernes avgjørelser i reelle skadesituasjoner.

Metode: Basert på skaderegistrering gjennomført under mesterskapet ble de spesifikke skadesituasjonene og dommernes avgjørelser i forbindelse med dem identifisert på video ved hjelp av et analyseprogram (Prozone). Totalt 55 skadesituasjoner og 37 dommeravgjørelser ble inkludert i analysene. Skadesituasjonene ble analysert av fem håndballeksperter med et påfølgende konsensusmøte. Et eksternt panel bestående av tre dommere analyserte videoene blindet for dommernes avgjørelser under mesterskapet. Påfølgende ble det gjennomført en konsensusmøte.

Implikasjoner: Resultatene vil bidra til kunnskap om hvordan- og i hvilke situasjoner akutte skader oppstår under håndballkamper på det høyeste nivået. I tillegg vil resultatene avdekke om dommernes avgjørelser i forbindelse med skadesituasjoner under mesterskapet  er i samsvar med reglementet og om det eventuelt er rom for forbedringer for å redusere risikoen for akutte skader.