Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Stian Bahr Sandmo

Detaljer om forsker: Stian Bahr Sandmo

Portrett av Stian Bahr Sandmo

Stian Bahr Sandmo

MD PhD

s.b.sandmo@nih.no

CV

Stian Bahr Sandmo er lege og disputerte ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Oslo i desember 2020 med prosjektet "Repetitive subconcussive head impacts – Brain alterations and clinical consequences".

Prosjektet var en del av en internasjonal multisenter-studie, som tok sikte på å kartlegge potensielle skadevirkninger på hjernen som følge av headinger i fotball.

Prosjekter

Publikasjoner