Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Sverre Løken

Detaljer om forsker: Sverre Løken

Portrett av Sverre Løken

Sverre Løken

MD PhD

s-loek@online.no

22 11 95 00

CV

Sverre Løken (f. 1960) er tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning gjennom flere ligament- og bruskprosjekt. Han er overlege ved artroskopiseksjonen, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus, der han arbeider spesielt med leddbruskskader og andre skader i kne, samt artroskopisk kirurgi i hofteledd. Han er spesialist i generell og ortopedisk kirurgi og er autorisert som Idrettslege NIMF, og har tidligere vært landslagslege for Norges roforbund. Hans forskningsaktivitet omfatter behandling av skader i kne- og hofteledd. Han disputerte for graden PhD i 2010 med avhandlingen «Cartilage injuries in the knee – natural history and surgical repair» ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Prosjekter

Publikasjoner