Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Kunstgress og skaderisiko i ungdomsfotball'

Kunstgress og skaderisiko i ungdomsfotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Torbjørn Soligard
Veileder(e): Thor Einar Andersen, Roald Bahr
Medarbeider(e): Ingar Holme

Beskrivelse

Studier gjort på sammenhengen mellom spilleunderlag og skaderisiko i fotball har gitt tvetydige resultater. Mye av forskningen er gjort på andre idretter enn fotball og på eldre typer kunstgress. Flere har uttrykt bekymring for økt skaderisiko knyttet til den pågående storstilte satsningen på kunstgressbaner i Norge, men ingen har hittil undersøkt skaderisikoen på nyere typer kunstgress blant unge gutter og jenter. Formålet med studien var derfor å sammenligne skaderisikoen på naturgress med kunstgress i ungdomsfotball.


Undersøkelsen var en prospektiv kohortstudie, og ble gjennomført under Norway Cup fra 2005 til 2008. Skaderegistreringen inkluderte alle 11er-klassene, dvs. spillere i alderen 13-19 år av begge kjønn. Totalt omfattet studien dermed rundt 4 000 lag, 60 000 spillere og 8 000 kamper gjennom de fire årene. Alle skader, både akutte og belastningsrelaterte ble registrert, og skadedefinisjonen var: alle skader, smertefulle tilstander, eller fysiske ubehag som oppstår i løpet av kampen, uavhengig av om spilleren må forlate banen eller ikke.


Skaderegistreringen involverte dommeren, som før hver kamp delte ut et skaderegistreringsskjema til begge lag som laglederne fylte ut. Rett etter kampslutt samlet dommeren inn skadekortene, og før han leverte de videre til teknisk sekretariat sammen med dommerkortet.

Denne studien vil gi oss svar på hvorvidt risikoen for fotballskader blant ungdom varierer ved spill på kunst- og naturgress, og om skadetype, skadelokalisasjon og skadens alvorlighet varierer mellom underlagene. Undersøkelsen vil kunne gi svar på om det er fornuftig å ha fokus på underlagsproblematikken i arbeidet for å forebygge fotballskader.