Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skader i troppsgymnastikk'

Skader i troppsgymnastikk

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Siri S Lund
Veileder(e): Grethe Myklebust

Beskrivelse

Troppsgymnastikk er en turngren i sterk vekst. Grenen er relativt ny og det foreligger svært lite forskningsbasert kunnskap om skadeomfang og skademekanismer. I Norge er det ikke gjennomført studier på skadeomfanget i turngrenen. 

 

Formålet med studien er å kartlegge skadeomfang og skademekanismer i norsk troppsgymnastikk.

 

Metode

Studien er todelt; del en utgjøres av skaderegistrering i nasjonale troppsgymnastikk konkurranser sesongen 2008. Del 2 er en tverrsnittsundersøkelse av skadeomfang under Norgesmesterskapene i troppsgymnastikk 2008. Registreringen er utført ved hjelp av observasjon, spørre- og skaderegistreringsskjema.

 

Resultatene fra denne studien vil beskrive skadeomfanget i norsk troppsgymnastikk. Vi vil få detaljert kunnskap om hvor ofte skader skjer, hvilke skadetyper som opptrer hyppigst samt skadenes alvorlighetsgrad. I tillegg frembringer prosjektet spesifikk kunnskap om når skadene skjer inkludert i hvilke turnapparater og i hvilke turnelementer skadene inntreffer.

 

Resultatene ble presentert på Idrettsmedisinsk Høstkongress 2009.