Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Solveig Thorarindsdottir

Detaljer om forsker: Solveig Thorarindsdottir

Portrett av Solveig Thorarindsdottir

Solveig Thorarindsdottir

Fysioterapeut Stipendiat

solveig.thorarindsdottir@nih.no

CV

Solveig Thorarinsdottir er stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning og jobber nå på et prosjekt hvor målet er å undersøke prevalens og årsak for lyskeproblemer hos kvinnelige fotballspillere og mulige forebyggende strategier.

Hun er utdannet fysioterapeut fra Universitet på Island fra 2009 og har mastergrad i idrettsfysioterapi fra Norges Idrettshøgskole i 2018. Solveig har tidligere jobbet som fysioterapeut for det Islandske og Norske fotballforbundet.
Solveig er også en tidligere fotballspiller på elite nivå.

Prosjekter

Publikasjoner