Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Merete Møller

Detaljer om forsker: Merete Møller

Portrett av Merete Møller

Merete Møller

Fysioterapeut PhD

meretem@nih.no

CV

Merete Møller(f. 1978) er ansatt som seniorforsker ved Senter for idrettsskadeforskning i 20 % for perioden 1.10.2019 til 30.11.2025.
Hennes primære arbeidsoppgaver er nå knyttet til NFR-prosjektet «Skadeforebygging i ungdomsidrett med en tverrfaglig og teoribasert tilnærming» hvor formålet er å fremme bruk av skadeforebyggende tiltak hos unge norske fotball- og håndballspillere, samt å veilede doktor- og masterstuderende.

Merete er ansatt i en 100 % stilling som førsteamanuensis ved Syddansk Universitet, hvor hun er prosjektleder for forskningsprosjektet «Happy» (Health and Performance Promotion in Youth sport), med særlig fokus på implementering av skadeforebyggende og prestasjonsfremmende tiltak til unge danske håndballspillere. Hun forsvarte sin doktoravhandling ved Aarhus Universitet (Danmark), med tittelen «Shoulder injuries in youth handball – incidence, severity and injury pattern recognition» i 2016.

Hun er utdannet fysioterapeut fra Via University College i Aarhus og har i praksis arbeidet med elite håndballspillere.

Merete ble verdensmester i håndball i 1997 for Danmark.

Prosjekter

Publikasjoner