Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Christine Holm Moseid

Detaljer om forsker: Christine Holm Moseid

Portrett av Christine Holm Moseid

Christine Holm Moseid

MD PhD

c.h.moseid@nih.no

CV

Christine Holm Moseid, født 220770, har jobbet som lege siden 1998. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 1997. Hun er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, samt idrettslege NIMF og har også jobbet som allmennlege og revmatolog. Hun har vært involvert som idrettslege både på ulike nivå, både elite-, subelite- og bredde, samt med idrettsutøvere i alle aldre. Hun var nylig llege for det norske kvinnelige langrennslandslaget

Hun er styremedlem i Norsk idrettsmedisinsk forening og sitter i Idrettsmedisinsk etikkutvalg i Norges idrettsforbund. Hun forsvarte sin doktorgradsavhandling om «Skade og sykdom hos unge eliteutøvere» ved Senter for idrettskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole i 2020. Hennes forskningsfokus er på unge eliteidrettsutøvere, og deres skade- og sykdomsbyrde samt mulige risikofaktorer slik som for eksempel tidlig spesialisering, talent og fysisk form.

Hun jobber i dag med å implementere bedre og mer skadeforebyggende arbeid i barne- og ungdomsidretten gjennom SKADERFI, ved Senter for idrettskadeforskning. SKADEFRI har som mål å begrense gapet mellom idrettsmedisinsk forskning og praksis. Generelt arbeider SKADEFRI for å motivere og utdanne barne- og ungdomstrenere til å gjennomføre gode, skadeforebyggende tiltak rettet mot barn og ungdoms treningshverdag. Mer spesifikt involverer vårt arbeid sosiale medier, sportsklubbarrangement, trenerutdanningsprogram både via Norges idrettsforbund og særforbund og utdanningsprogram på toppidrettskoler.

Prosjekter

Publikasjoner