Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Kathrin Steffen

Detaljer om forsker: Kathrin Steffen

Portrett av Kathrin Steffen

Kathrin Steffen

PhD

kathrin.steffen@nih.no

99 00 43 98

CV

Kathrin Steffen har, sinden hun disputerte ved NIH i 2008, jobbet i full stilling som seniorforsker ved Senter for idrettsskadeforskning med et spesielt fokus på skadeforebygging i breddeidretten. 

Høsten 2019 gikk Kathrin inn i en 3-års forskerstilling, finansiert av StiftelsenVi, for å støtte opp under arbeidet til Olympiatoppens helseteam med spesielt fokus på helseovervåking og screening av de norske parautøvere.

Frem til 2019 har Kathrin vært ansvarlig for å lede senterets formidlingsvirksomhet og har vært prosjektleder for utviklingen av multilinguale digitale media i kunnskapsformidling (Skadefri/Get Set-prosjektet): et prosjekt laget for å gjøre kunnskapen om idrettsskader og deres forebygging lett tilgjengelig. Hennes oppgaver var også knyttet til formidling av forskningsresultater og deling av kunnskap via senterets 2 websider og sosiale media kanaler og via trenerudanningen i samarbeid med Norges idrettsforbund og særforbundene.   

I tillegg jobber Kathrin som forskningsassistent i IOC (injury & illness surveillance projects) og har medansvar for skadeovervåkningsprosjektene under Olympiske Leker og Ungdomsleker. Hun er sammen med professor Lars Engebretsen redaktør for de 4 årlige IOC-utgavene om Injury Prevention & Health Protection i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine.

Prosjekter

Publikasjoner