Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Thor Einar Andersen

Detaljer om forsker: Thor Einar Andersen

Portrett av Thor Einar Andersen

Thor Einar Andersen

MD PhD

thor.einar.andersen@nih.no

CV

Thor Einar Andersen (f. 1960) er ansatt som professor i 60 % stilling ved Senter for idrettsskadeforskning på Institutt for Idrettsmedisinske fag. Han har vært leder for Sports Medicine Department ved Aspetar Orthopedic & Sports Medicine Hospital i Qatar i perioden 1. november 2019 til 1. mars 2021. Han disputerte til den medisinske doktorgraden i mars 2005 ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo. Andersen er medisinsk leder og overlege ved Idrettens helsesenter i Oslo. Han er også medisinsk fagansvarlig i Norges Fotballforbund. Han er medlem av FIFA Scientific Advisory Board siden 2020. Siden sesongen 2000 har Andersen etablert et elektronisk system for løpende registrering av skader i Tippeligaen der alle lagene deltar. Andersen deltar i et nystartet prosjekt med skade,- sykdoms og belastningsovervåking i Toppserien med formål å se på skademønster i norsk elite kvinnefotball med særlig fokus på hamstrings- og lyskeskader, men også trenings- og kampbelastningens betydning for skader, sykdom og prestasjon. Han leder også i et prosjekt som ser på sammenhengen mellom skader/helseplager og belastningsstyring i norsk junior elitefotball for både jenter og gutter. Han har flere internasjonale samarbeidsprosjekter blant annet med Universitetet i København, Sports Surgery Clinic i Dublin og Oxford University, England. For øvrig er han veileder for to PhD kandidater i Storbritannia, den ene knyttet til Edinburgh Napier University og Arsenal FC som ser på kriterier for retur til fotball etter muskelskade i profesjonell fotball, og det andre knyttet til South Wales University og Bolton Wanderers som ser på forekomst av fotball skader og forebygging av skader i et elite ungdomsakademi i en profesjonell klubb i England.

Prosjekter

Publikasjoner