Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Personlig side til Thor Einar Andersen

Detaljer om forsker: Thor Einar Andersen

Portrett av Thor Einar Andersen

Thor Einar Andersen

MD PhD

thor.einar.andersen@nih.no

CV

Thor Einar Andersen (f. 1960) er ansatt som professor i 60 % stilling ved Senter for idrettsskadeforskning, Institutt for Idrettsmedisinske fag. Han er leder for Fotballmedisinske prosjekter. Andersen var leder for Sports Medicine Department ved Aspetar Orthopedic & Sports Medicine Hospital i Qatar i perioden 1. november 2019 til 1. mars 2021. Han disputerte til den medisinske doktorgraden i mars 2005 ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo. Andersen er medisinsk leder, overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Idrettens helsesenter i Oslo. Han er medisinsk fagansvarlig i Norges Fotballforbund. Han er medlem av FIFA Medical Scientific Advisory Board siden 2020. Siden sesongen 2000 har Andersen etablert et elektronisk system for løpende registrering av skader i Tippeligaen der alle lagene deltar. Andersen deltar også i et nystartet prosjekt med skade,- sykdoms og belastningsovervåking i Toppserien med formål å se på skademønster i norsk elite kvinnefotball med særlig fokus på hamstrings- og lyskeskader, men også trenings- og kampbelastningens betydning for skader, sykdom og prestasjon. Han har ledet et nylig avsluttet prosjekt som har sett på sammenhengen mellom skader/helseplager og belastningsstyring i norsk junior elitefotball for både jenter og gutter. Han deltar også i et annet prosjekt som kritisk vurderer metoder og statistiske analyser som brukes i studier på sammenhengen mellom treningsbelastning og skader. Han har flere internasjonale samarbeidsprosjekter blant annet med Oxford University, England, Aspetar Orthopaedic & Sports Medicine Hospital i Qatar og Arsenal FC. Han leder et nyoppstartet prosjekt som ser på nevrodegenerativ sykdom hos tidligere kvinnelige og mannlige landslagsspillere. I samarbeid med Idrettens helsesenter er han ansvarlig for kliniske prosjekter knyttet til hofte- og lyskeskader og hodeskader hos unge idrettsutøvere.

Prosjekter

Publikasjoner